Ρυθμίσεις – Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων (Ν. 4178/2013) – Κάρυστος

 • Home

Ρυθμίσεις - Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων

Το τεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την υπαγωγή του ακινήτου σας στο Ν4014/11 για τα αυθαίρετα κτίσματα.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • Την αυτοψία και την αποτύπωση των παραβάσεων.
 • Τον υπολογισμό προστίμου για τη ρύθμιση του αυθαιρέτου σας.
 • Έλεγχος δομικής τρωτότητας.
 • Τη Συλλογή σχεδίων από το πολεοδομικό γραφείο (εάν υπάρχουν)
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 (όπου είναι απαραίτητο)
 • Πριν την υποβολή της αίτησης, θα γίνει έλεγχος για το αν υπάρχει δυνατότητα νομιμοποίησης του αυθαιρέτου με την υπάρχουσα νομοθεσία, όπως:
  1. Μεταφορά συντελεστή δόμησης (υπό προϋποθέσεις),
  2. Μετατροπή των χρήσεων κάποιων χώρων σε βοηθητικούς χώρους,
  3. Με άδεια προσθήκης εάν υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης.
 • Δημιουργία τελικού φακέλου και ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα του Τ.Ε.Ε
 • Πληρωμή παραβόλου από τον πελάτη για την ένταξη στην ρύθμιση.

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Καλέστε μας

Ρυθμίσεις / Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων - texniko-karystos.gr

Στείλτε μας email