Έκδοση Άδειας Δόμησης – Κάρυστος

  • Home

Έκδοση Άδειας Δόμησης

Το γραφείο μας αναλαμβάνει άδειες δόμησης που αφορούν: ανέγερση νέας οικοδομής, προσθήκες καθ ύψος, προσθήκες κατ’ επέκταση, κατεδαφίσεις και αλλαγές χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία αρχιτεκτονικών σχεδίων για την καλύτερη εκμετάλλευση του ακινήτου σας φτιαγμένα για εσάς και δυνατότητα 3D απεικόνισης του ακινήτου.
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.
  • Εκπόνηση τελικής αρχιτεκτονικής μελέτης (κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης, όψεις, τομές κτλ.)
  • Στατική μελέτη κτίσματος.
  • Μηχανολογικές μελέτες και μελέτες θερμομόνωσης.
  • Εγκρίσεις από εφορία, αρχαιολογία, ΔΕΗ κτλ.
  • Τελική έκδοση άδειας.

Καλέστε μας

Άδεια Δόμησης - Κάρυστος

Στείλτε μας email